Styrelsen

Här kan du skicka meddelanden till Kristinehamns Konstförening. Exempel på ärenden kan vara: synpunkter på sidan, adressändring för medlemmar, eller om du önskar bli medlem i vår förening.

Kristinehamns Konstförenings styrelse:

Lars Larsson – Ordförande – 070 656 05 86
Mats Ögren – Vice ordförande – 070 696 33 07
Lars Högblom – Sekreterare – 0550 107 97
Carl Ax- Registeransvarig – 073 059 59 32
Leila Böhm – Kassör- 070 664 17 07
Maud Sandström- Webbansvarig – 073 021 80 23
Mårten Lund – 070 206 71 36
Magdalena Andersson. 073 025 02 76
Christer Olsson – 076 23 00 347
Evelyn Hane – 073-330 32 05
Ann Laurenz – 070 615 41 91
Karstin Brattlund – 073-747 26 27
Inger Hansen – 070-561 88 54.
Marie-Louise Becker – 076-015 22 96

Lars Larsso.  lars.larsson@khst.se

Maud Sandström.  maudsandstrom@outlook.com