Om föreningen

Kristinehamns Konstförening bildades år 1948. Sedan dess har ordföranden, styrelsen och medlemmar kommit och gått genom åren. Konstföreningen höll fram till 2008 till i konsthallen i Rådhuset i Kristinehamn.

Den 20:e januari 1979 lämnades konsthallen över från kommunfullmäktiges ordförande Oscar Henricsson till ordföranden i Kristinehamns kulturnämnd, Börje Gustafsson. I samband med detta invigdes också konstföreningens första utställning i Rådhuset. Utställningen hette “Fem Kristinehamnare” och bestod av: Gertud Bensow-Lööf, Ingemar Lööf, Harry Moberg, Lorraine Rantala och Kjell Sundberg.

I samband med iordningställandet av konsthallen hade takets nedsänkning tagits bort och under detta fanns vackra dekorationer i originaltaket, utförda i bladguld, föreställande Kristinehamns stadsvapen, Bojorten samt i motsatta änden värmlandsörnen. Den dåvarande ordföranden i Konstföreningen, Fritz Carlsson uttryckte i sitt tal sin förtjusning över den nya lokalens skönhet i jämförelse med den gamla som återfanns i nämndhuset. Fritz Carlsson passade också på att tacka de politiker och övriga beslutsfattare inblandade som lyhört lyssnat på föreningens önskemål. Slutligen passade också ordföranden för kulturnämnden, Börje Gustafsson, på att tacka Kristinehamns Konstförening för att de bidragit till att främja konstlivet i Kristinehamn. Under denna invigningsutsällning ökades medlemsantalet i föreningen med 100 medlemmar under vernissagehelgen. De imponerande 1100 medlemmarna i föreningen ökades således till ca 1200 efter denna helg. Idag har konstföreningen ca 600 medlemmar och visar konst från hela Sverige, men ändå med fokus på värmlandskonstnärerna. Föreningen arrangerar fyra utställningar om året med varierande konstinriktningar.

Utställningslokal

Lokalen som föreningen disponerar ligger på Mariebergsområdet i Kristinehamn och kallas för Galleri Kvadraten. Denna lokal har färdigställts för att passa föreningens syften och vi flyttade in under våren 2009.