En tillbakablick över det gångna året

År 2011 inleddes med utställning av Lena Irvall och Johan Gaellman. Det kom många besökare och stämningen var som vanligt mycket trevlig, men kära medlemmar tiderna är tuffa så tyvärr såldes det få verk.

Vårsalongen med de gamla etablerade Kristinehamnskonstnärerna  mottogs mycket väl av publiken. Utställningen kändes bra och var mycket givande. Det är sååå underbart att få beskåda all vacker konst. Men även vid detta tillfälle blev inte mycket av verken sålda.

Vid ett senare tillfälle ställde arvikaborna Jessika Stuart-Beck och Kaj Stuart ut.  De hade helt skilda konststilar. Jessika med sina vackra akvareller och Kaj med sin förnurliga och välgjorda keramik.

Monica Gallon och Ann Lönn visade prov på nytänkande i sitt skapande. Det var mycket vackert.

Vi kan konstatera att de kärva tiderna har slagit hårt mot vår verksamhet. Försäljningen av konst är på sparlåga. Vi tror naturligtvis på bättre tider och hoppas på stor uppslutning från våra medlemmar under kommande år.

Lokalfrågan är olöst på sikt, dock ett löfte om att vi får vara kvar i nuvarande lokaler till och med juni månad.

Sedavanlig utställning av vinsterna i medlemslotteriet anordnades under en vecka i november. Vinsterna delades ut i december. På grund av sjunkande medlemsantal så minskades antalet vinster från 20 till 18 stycken.

I samband med utdelningen av vinsterna utdelades Björkrothsstipendiet. Stipendiaten var Josefin Fransson, studerande vid Falunds musikkonservatorium. Summan var 2 500 kronor

I samarbete med Kristinehamns konstförening och Kristinehamns konstmuseums vänförening utdelades ett ungdomsstipendium till Sonja Hedstrand.

Under våren föreläste Bengt Sahlström om konstnärerna på Sillegården, föreläsningen arrangerades gemensamt med föreningen Norden och biblioteket.

En konstvisning på Nya Wemlandstidningen i Karlstad arrangerades under hösten. Mycket intressant visning av en entusiastisk och kunnig guide.

Antalet medlemmar är cirka 700 stycken. Så nu lägger alla på ett kol. Bjud med en vän så vi får visa vad vår förening står för.

Styrelsen består av

Peter Westerdahl……………………Ordförande

Inger Rydheim-Johansson………Vise ordförande

Leila Böhm…………………………..Kassör

Gunilla Andersson…………………Pressansvarig

Maud Sandström…………………..Webb-master

Barbro Jossebro……………………Sekreterade

Sally Jonsson

Robert Gillenäs

Ola Magnusson

Åsa Grundel

Carin Asplund

Carl Ax

Helena Bergström Persson