Vårsalong 3-18 maj 2014

Anmälningsblankett

VÅRSALONG  3-18 maj 2014  se sid för vårsalong

Anmälningskostnad 250kronor

betalas till

konto; Cl nr 8156-2 kontonr, 423 781 857-2 . cl nr om annan bank än Swedbank. Det går bra att betala vid inlämningstillfället med kontanter.

Inlämningstid

25/4 och 26/4 Fredagen 16.00-18.00 lördagen 12.00-14.00

Man kan lämna in högst tre verk varav två ska vara till salu. Anmälningsblankett kan fyllas i vid inlämningstillfället!

Rätt att deltaga har 2014 konstutövare som bor eller har anknytning till östra Värmland = Kristinehamn, Degerfors, Karlskoga, Storfors. Hällefors och Filipstad samt Väse och Molkom

Kristinehamns Konstförenings VÅRSALONG 2014

 

 

KK, Kristinehamns Konstförening inbjuder härmed till öppen jurybedömd utställning i vår utställningslokal Galleri Kvadraten, Marieberg i Kristinehamn den 3 – 18/5 2014. En avgift på 250:-/ deltagare kommer att tas ut. Avgiften erläggs antingen kontant vid inlämningen av konstverken eller sätts in på konto; cl nr 8156-2 kontonr 423 781 857-2 . Cl nr om annan bank än Swedbank

Rätt att deltaga har konstutövare som bor i eller har anknytning till östra Värmland = Kristinehamn, Degerfors, Karlskoga, Storfors, Filipstad, Väse och Molkom samt även bosatta eller verksamma i Hällefors.

 

Anmälan skrivs på särskild blankett som jämte denna information finns på vår hemsida www.kristinehamnskonstforening.se

 

Inlämning av konstverk tillsammans med anmälningsblankett sker 25/4 kl. 16-18 eller 26/4 kl. 12-14 i Galleri Kvadraten, Kristinehamn. Konstnären kan delta med högst 3 konstverk varav minst 2 ska vara till salu. Inlämnade konstverk ska vara signerade samt hängnings- och utställningsklara. Fäst en etikett på baksidan med namn, titel och pris.

 

Jurybedömning sker av professionell konstnär, med god erfarenhet av juryarbete och med boende och verksamhet utanför vårt område. Jurybedömningen kan ej överklagas.

 

Förfrågan angående juryns bedömning om vilka konstverk som antas besvaras per telefon. Telefonnummer och tid kommer att anges vid inlämningen.

 

Ej antagna konstverk ska hämtas i Galleri Kvadraten det datum som meddelas vid inlämningen. Ta med eget emballage.

 

Ej sålda konstverk ska hämtas i Galleri Kvadraten den 19/5 kl. 17.00-18.30.

 

Provision av utställda sålda konstverk tillgodoräknar sig Kristinehamns Konstförening en provision på 30%.

 

 

Anmälan skrivs på särskild blankett.